• انتخاب واحد پول:

نشانی وب سایت مدارس تیزهوشان شهر تهران

۲۸ شهریور ۱۳۹۴ ۱۲:۱۹:۰۴ ب.ظ

آدرس سایت مدارس استعداد های درخشان دخترانه و پسرانه شهر تهران

برای ورود به سایت مورد نظر روی نام مدرسه کلیک کنید

 


نشانی وب سایت مدارس پسرانه استعداهای درخشان شهر تهران
ردیف
نام مرکز
نشانی وب سایت
1
علامه حلی 1
www.helli1.ir
2
علامه حلی 2
www.helli2.ir
3
علامه حلی 3
www.helli3school.ir
4
علامه حلی 4
www.helli4school.ir
5
علامه حلی 5
www.helli5school.ir
6
علامه حلی 6
www.helli6school.ir
7
علامه حلی 7
www.allamehelli7.ir
8
علامه حلی 8
www.helli8school.ir
9
علامه حلی 9
www.allamehelli9.ir
10
علامه حلی 10
www.allamehelli10.ir

 


نشانی وب سایت مدارس دخترانه استعدادهای درخشان شهر تهران
ردیف
نام مرکز
نشانی وب سایت
1
فرزانگان 1
www.farzgu.ir
2
فرزانگان 2
www.farzanehedu.ir
3
فرزانگان 3
www.rfarzanegan3.ir
4
فرزانگان 4
www.farzanegane4.ir
5
فرزانگان 5
www.farzanegan5edu.ir
6
فرزانگان 6
www.farzanegane6.ir
7
فرزانگان 7
www.farzanegan7sch.ir
8
فرزانگان 8
www.farzanegan8sch.ir
9
فرزانگان 9
www.farzanegan9edu.ir

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید